RODO

Co to jest RODO?

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest BATLIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Bugaj przy ul. Jana Kazimierza 25/27 (dalej „My”, „Batlit” albo „Spółka”) operator sklepu wysyłkowego (dalej „Sklep - BatLit”), którego klienci mogą składać zamówienia:

 • za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.batlit.pl
 • mailowo na adres: office@batlit.pl
 • telefonicznie pod nr: 570 322 324

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub podczas zawierania umowy na batlit.pl, mailowo, lub telefonicznie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep - BatLit?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • wystawienia faktury oraz wysyłki towaru; 

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; 

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych; 


Twoje dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu - BatLit, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie - BatLit; 

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami; 

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Sklepu – BatLit lub usług bądź towarów osób trzecich; 

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; 


 • zapewnienie bezpieczeństwa usług w tym egzekwowanie 
przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu - BatLit oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu; 

 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności poszczególnych kanałów handlowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

 • prowadzenie analiz statystycznych; 

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia 
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 
 


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowy zawartą z Tobą wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: 


 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon oraz adres zamieszkania 

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania oraz hasło w przypadku rejestracji z utworzeniem konta na stronie www.batlit.pl

Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Owo rozporządzenie daje Ci prawo do:

 • dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 • cofnięcia lub ograniczenia zgody na przetwarzanie Twoich danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdybyś kiedykolwiek chciał skorzystać z wymienionych wyżej praw, wyślij nam wiadomość mailową na adres office@batlit.pl bądź listownie na adres BATLIT ul. Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Aleksandrów Łódzki. W wiadomości opisz dokładnie czego od nas oczekujesz.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 


 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe, rachunkowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami 
i nadużyciami.


W jakim celu i jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

 • statystycznych i archiwizacyjnych, 


Od dnia zakończenia umowy, Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat. 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep – BatLit zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 
Profilowanie danych osobowych przez Sklep - Batlit polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 


BATLIT w mediach społecznościowych (Facebook) 

Podstawa prawna przetwarzania danych: Art 6 ust 1 lit. f RODO- czyli prawnie uzasadniony interes (którym jest m.in marketing naszych produktów, udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, kontakt z Tobą w tym celu). 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych kierujemy głównie do odwiedzających fanpage "Batlit" na Facebooku, w szczególności do osób, które:

- dokonały oznaczenia fanpage "Batlit" poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj",

- opublikowały swój komentarz pod postem fanpage "Batlit" lub

- wysłały wiadomość do administratora profilu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Batlit sp. z o.o., kontakt z administratorem fanpage'a poprzez email office@batlit.pl, telefonicznie 570322324.

Pamiętaj, że odwiedzając nasz profil w portalu społecznościowym dostęp do Twoich danych uzyskują administratorzy serwisu Facebook.

Poniżej link do polityki prywatności Facebooka:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

W związku z korzystaniem z naszego fanpage'a przetwarzamy następujące dane osobowe:

- imię, nazwisko użytkownika (nazwa profilu),

- zdjęcie profilowe,

- inne dane, które użytkownik sam udostępnia na swoim profilu.

Użytkownik sam wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage'a- między innymi poprzez kliknięcie "Lubię to", "Obserwuj" lub pozostawiając komentarz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na naszym profilu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
[WIDGET-WZ]
Sklep internetowy Shoper.pl